Nowości w produktach

 

 

Programy
AKCYZAIB8.20komunikacja z EMCS PL 
AKCYZAMS8.20Komunikacja z EMCS PL 
BAZAFIRMIB6.50Firmowa baza firm oparta na platformie 
EHUZAR1.00eHuzar - podgląd danych programów obsługi celnej Huzar Software 
HSSERWER2.13Serwer aplikacji z obsługą plugin-ów 
HSSERWISWWW0.00 
HUZARSENTIB3.10aplikacja do obsługi systemu SENT 
HUZARSENTMS3.10aplikacja do obsługi systemu SENT 
INTRASTATIB5.80Program do obsługi deklaracji Intrastat 
INTRASTATMS5.80Program umożliwiający generowanie deklaracji Intrastat dla wielu firm. 
MAGCSIB6.31Magazyn czasowego składowania 
MAGCSMS6.31Magazyn czasowego składowania 
MAGCSWWW2.02MagCS - WWW 
MINIINTRASTAT4.80Program do ułatwiający tworzenie deklaracji INTRASTAT dla jednej firmy 
PZLPRZYJECIAWWW1.30Dostęp do listy dostaw z poziomu strony www 
SKLADDOKWEB2.20Składnica Dokumentów - WWW 
WINSADGUARDIB5.40Program do autoryzacji pracy aplikacji w sieci i w środowisku terminalowym 
WINSADIB15.11Program do edycji dokumentów celnych - wersja Interbase/Firebird 
WINSADMS15.11Program do edycji dokumentów celnych - wersja MSSQL 
WINSKLADIB20.90Program do obsługi składu celnego dla bazy InterBase 
WINSKLADMS20.90Program do obsługi składu celnego dla bazy MSSQL 
WINUCZIB20.91Program do ewidencji uszlachetniania dla bazy InterBase 
WINUCZMS20.91Program do ewidencji uszlachetniania dla bazy MSSQL 

 

Moduły dodatkowe
ADTIB2.01   Administracyjny Dokument Towarzyszący http://www.huzar.pl/moduly/dokumenty-adt-udt-2/ 
ADTMS2.01   Administracyjny Dokument Towarzyszący http://www.huzar.pl/moduly/dokumenty-adt-udt-2/ 
AGREGATORIB2.08   Rejestr czynności agencji celnej http://www.huzar.pl/moduly/agregator/ 
AGREGATORMS2.08   Rejestr czynności agencji celnej dla MSSQL http://www.huzar.pl/moduly/agregator/ 
ATRIB2.10   świadectwo przewozowe ATR (wersja do WinSADIB) http://www.huzar.pl/moduly/swiadectwo-atr/ 
ATRMS2.10   świadectwo przewozowe ATR (wersja do WinSADMS) http://www.huzar.pl/moduly/swiadectwo-atr/ 
AUTOZAMYKACZ4SKLAD4.20   Modul odpowiadający za automatyczne zamykanie specyfikacji w WinSkladzie/WinUczu  
AUTOZAMYKACZ4SKLADMS4.20   Modul odpowiadający za automatyczne zamykanie specyfikacji w WinSkladzie/WinUczu 
BFTOOLS0.00   narzędzia dla BazaFirm, m.in. integracja ze Skanerem Niezgodności 
C05IB3.10   Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym http://www.huzar.pl/moduly/dokument-c-05/ 
C05MS3.20   Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym http://www.huzar.pl/moduly/dokument-c-05/ 
CIMNOWYIB2.03   dokument CIM, nowy formularz (wersja do WinSADIB) http://www.huzar.pl/moduly/dokument-cim/ 
CIMNOWYMS2.03   dokument CIM, nowy formularz (wersja do WinSADMS) http://www.huzar.pl/moduly/dokument-cim/ 
CZYTACZ1.01   moduł czytający na głos liczby w tabelkach 
EBD1.02   Ewidencja Baz Danych 
EWIDENCJE1.03   Moduł ewidencji akcyzowych https://www.huzar.pl/ddc0fe9851614423/ 
GWARANCJENCTSIB5.81   Plugin gwarancji OSOZ2 - Interbase 
GWARANCJENCTSMS5.81   Plugin gwarancji OSOZ2 - MS SQL 
GWARANCJENCTSNET5.63   Plugin gwarancji OSOZ2 - sieć 
HSSPLUGAKTUALIZATOR2.12   Moduł automatycznych aktualizacji do HSSerwera 
HSSPLUGAUTORYZATOR2.12   Moduł logowania użytkowników 
HSSPLUGGWARNCTSIB2.21   Moduł gwarancji pełnych Interbase do HSSerwera 
HSSPLUGGWARNCTSMS2.21   Moduł gwarancji pełnych MS SQL do HSSerwera 
HSSPLUGGWARNCTSOR2.09   Moduł gwarancji pełnych Oracle do HSSerwera 
HSSPLUGINTERBASE2.12   Moduł usług Interbase do HSSerwera 
HSSPLUGMSSQL2.12   Moduł usług MS SQL do HSSerwera 
HSSPLUGORACLE2.08   Moduł usług Oracle do HSSerwera 
HSSPLUGSQLIB2.12   Moduł edytora zapytań SQL dla bazy Interbase do HSSerwera 
HSSPLUGSQLMSSQL2.12   Moduł edytora zapytań SQL dla bazy MS SQL do HSSerwera 
HSSPLUGSQLORACLE2.08   Moduł edytora zapytań SQL dla bazy Oracle do HSSerwera 
INF1IB2.01   Dokument INF1 http://www.huzar.pl/moduly/formularze-inf/ 
INF1MS2.00   Dokument INF1 dla bazy MS SQL 
INF2IB2.03   Dokument INF2 http://www.huzar.pl/moduly/formularze-inf/ 
INF2MS2.03   Dokument INF2 dla bazy MS SQL 
INF3IB2.04   Dokument INF3 http://www.huzar.pl/moduly/formularze-inf/ 
INF3MS2.04   Dokument INF3 dla bazy MS SQL 
INF4IB2.01   Dokument INF4 
INF5IB2.04   Dokument INF5 http://www.huzar.pl/moduly/formularze-inf/ 
INF5MS2.04   Dokument INF5 dla bazy MS SQL http://www.huzar.pl/moduly/formularze-inf/ 
INF9IB2.01   Dokument INF9 http://www.huzar.pl/moduly/formularze-inf/ 
INF9MS2.02   Dokument INF9 dla bazy MS SQL 
INTERLANMIGRACJA1.00   Moduł służący do migracji danych z systemu firmy Interlan do Huzar Software 
LOTUSCLIENT2.00   Plugin wysyłający/odbierający wiadomości email przez Lotus Notes 
MAGCSADMINIB2.01   Moduł zarządzający dostępem do strony MagCSWWW 
MAGCSADMINMS2.02   Moduł zarządzający dostępem do strony MagCSWWW 
PROGPOCZTOWY2.35   Plugin wysyłający/odbierający wiadomości email przez domyślny program pocztowy 
SGS1.18   Wysyłka tranzytów przez system SGS 
SKLADDOK2.44   Moduł przechowujący postać elektroniczną dokumentów, http://www.huzar.pl/index.php?x=skladnica 
SMGS2015IB1.23   Nowy list przewozowy SMGS wprowadzony w 2015 roku 
SMGS2015MS1.23   Nowy list przewozowy SMGS wprowadzony w 2015 roku 
TERMINATORIB5.31   moduł integrujący MagCSIB z WinSADIB http://www.huzar.pl/moduly/terminatorib/ 
TERMINATORMS5.31   moduł integrujący MagCSMS z WinSADMS 
TESTERKOM0.00   Plugin testowy symulujący komunikację z Celiną/ECS 
TIRIB2.10   Karnet przewozowy TIR (wersja do WinSADIB) 
TIRMS2.10   Karnet przewozowy TIR (wersja do WinSADMS) 
TIROR2.02   Karnet przewozowy TIR (wersja do WinSADOR) 
TRANZYTDE2.04   plugin obsługujący m.in. otwieranie tranzytu w Niemczech http://www.huzar.pl/moduly/tranzyt-de/ 
UDTIB2.01   Uproszczony Dokument Towarzyszący http://www.huzar.pl/moduly/dokumenty-adt-udt-2/ 
UDTMS2.01   Uproszczony Dokument Towarzyszący dla bazy MS SQL http://www.huzar.pl/moduly/dokumenty-adt-udt-2/ 
UPDATER2.03   Moduł automatycznej aktualizacji produktów Huzar Software 
UTCPRZYJECIA1.22   Moduł obsługujący przyjęcia towarów https://www.huzar.pl/dda369f205534613/ 
XLS_MAGCS3.20   Import przesyłek z plików w formacie XLS do programu MagCS http://www.huzar.pl/ddb725e801878348/ 
ZLECENIAIB3.40   Moduł zleceń i not księgowych, wersja Interbase 
ZLECENIAMS3.40   moduł zleceń w wersji dla MSSQL 
Lista nie obejmuje nowości w produktach wykonywanych na zamówienie (dedykowanych).