Nowości w produktach

 

 

Programy
AKCYZAIB5.41komunikacja z EMCS PL 
AKCYZAMS5.41Komunikacja z EMCS PL 
BAZAFIRMIB6.12Firmowa baza firm oparta na platformie 
DOSTAWYWWW1.28Dostęp do listy dostaw z poziomu strony www 
EHUZAR0.00eHuzar - Dostęp do danych z aplikacji Huzar Software poprzez przeglądarkę 
HSSERWER2.11Serwer aplikacji z obsługą plugin-ów 
HUZARSENTIB1.35aplikacja do obsługi systemu SENT 
HUZARSENTMS1.35aplikacja do obsługi systemu SENT 
INTRASTATIB5.20Program do obsługi deklaracji Intrastat 
INTRASTATMS5.20Program umożliwiający generowanie deklaracji Intrastat dla wielu firm. 
MAGCSIB4.33Magazyn czasowego składowania 
MAGCSMS4.33Magazyn czasowego składowania 
MAGCSWWW2.01MagCS - WWW 
MINIINTRASTAT4.20Program do ułatwiający tworzenie deklaracji INTRASTAT dla jednej firmy 
PZLPRZYJECIAWWW1.22Dostęp do listy dostaw z poziomu strony www 
SKLADDOKWEB2.12Składnica Dokumentów - WWW 
WINSADGUARDIB4.33Program do autoryzacji pracy aplikacji w sieci i w środowisku terminalowym 
WINSADIB12.60Program do edycji dokumentów celnych - wersja Interbase/Firebird 
WINSADMS12.60Program do edycji dokumentów celnych - wersja MSSQL 
WINSADOR12.01Program do edycji dokumentów celnych - wersja Oracle 
WINSKLADIB18.34Program do obsługi składu celnego dla bazy InterBase 
WINSKLADMS18.34Program do obsługi składu celnego dla bazy MSSQL 
WINUCZIB18.34Program do ewidencji uszlachetniania dla bazy InterBase 
WINUCZMS18.34Program do ewidencji uszlachetniania dla bazy MSSQL 

 

Moduły dodatkowe
ADTIB2.00   Administracyjny Dokument Towarzyszący (wersja do WinSADIB) 
ADTMS2.00   Administracyjny Dokument Towarzyszący (wersja do WinSADMS) 
AGREGATORIB2.06   Rejestr czynności agencji celnej 
AGREGATORMS2.06   Rejestr czynności agencji celnej dla MSSQL 
ATRIB2.04   świadectwo przewozowe ATR (wersja do WinSADIB) 
ATRMS2.04   świadectwo przewozowe ATR (wersja do WinSADMS) 
AUTOZAMYKACZ4SKLAD3.04   Modul odpowiadający za automatyczne zamykanie specyfikacji w WinSkladzie/WinUczu 
AUTOZAMYKACZ4SKLADMS3.04   Modul odpowiadający za automatyczne zamykanie specyfikacji w WinSkladzie/WinUczu 
BFTOOLS0.00   narzędzia dla BazaFirm, m.in. integracja ze Skanerem Niezgodności 
C05IB3.00   Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym 
C05MS3.00   Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym 
CARGORAPLAT2.09   generuje raport płatności (do pliku xlsx) 
CIMNOWYIB2.02   dokument CIM, nowy formularz (wersja do WinSADIB) 
CIMNOWYMS2.02   dokument CIM, nowy formularz (wersja do WinSADMS) 
CZYTACZ1.01   moduł czytający na głos liczby w tabelkach 
DELPHIRAPORT1.01   Raport dokumentów SAD dla firmy Delphi 
EBD1.02   Ewidencja Baz Danych 
GWARANCJENCTSIB5.20   Plugin gwarancji OSOZ2 - Interbase 
GWARANCJENCTSMS5.20   Plugin gwarancji OSOZ2 - MS SQL 
GWARANCJENCTSNET5.20   Plugin gwarancji OSOZ2 - sieć 
GWARANCJENCTSOR5.16   Plugin gwarancji OSOZ2 - Oracle 
HSSPLUGAKTUALIZATOR2.10   Moduł automatycznych aktualizacji do HSSerwera 
HSSPLUGAUTORYZATOR2.10   Moduł logowania użytkowników 
HSSPLUGGWARNCTSIB2.11   Moduł gwarancji pełnych Interbase do HSSerwera 
HSSPLUGGWARNCTSMS2.11   Moduł gwarancji pełnych MS SQL do HSSerwera 
HSSPLUGGWARNCTSOR2.09   Moduł gwarancji pełnych Oracle do HSSerwera 
HSSPLUGINTERBASE2.10   Moduł usług Interbase do HSSerwera 
HSSPLUGMSSQL2.10   Moduł usług MS SQL do HSSerwera 
HSSPLUGORACLE2.08   Moduł usług Oracle do HSSerwera 
HSSPLUGSQLIB2.10   Moduł edytora zapytań SQL dla bazy Interbase do HSSerwera 
HSSPLUGSQLMSSQL2.10   Moduł edytora zapytań SQL dla bazy MS SQL do HSSerwera 
HSSPLUGSQLORACLE2.08   Moduł edytora zapytań SQL dla bazy Oracle do HSSerwera 
INF1IB2.00   Dokument INF1 
INF1MS2.00   Dokument INF1 dla bazy MS SQL 
INF2IB2.00   Dokument INF2 
INF2MS2.00   Dokument INF2 dla bazy MS SQL 
INF3IB2.01   Dokument INF3 
INF3MS2.01   Dokument INF3 dla bazy MS SQL 
INF4IB2.01   Dokument INF4 
INF4MS2.01   Dokument INF4 dla bazy MS SQL 
INF5IB2.01   Dokument INF5 
INF5MS2.00   Dokument INF5 dla bazy MS SQL 
INF6IB2.00   Dokument INF6 
INF6MS2.00   Dokument INF6 dla bazy MS SQL 
INF7IB2.00   Dokument INF7 
INF7MS2.00   Dokument INF7 dla bazy MS SQL 
INF8IB2.00   Dokument INF8 
INF8MS2.00   Dokument INF8 dla bazy MS SQL 
INF9IB2.00   Dokument INF9 
INF9MS2.01   Dokument INF9 dla bazy MS SQL 
LOTUSCLIENT2.00   Plugin wysyłający/odbierający wiadomości email przez Lotus Notes 
MAGCSADMINIB2.01   Moduł zarządzający dostępem do strony MagCSWWW 
PROGPOCZTOWY2.11   Plugin wysyłający/odbierający wiadomości email przez domyślny program pocztowy 
SKLADDOK2.28   Moduł przechowujący postać elektroniczną dokumentów, http://www.huzar.pl/index.php?x=skladnica 
SMGS2015IB1.17   Nowy list przewozowy SMGS wprowadzony w 2015 roku 
SMGS2015MS1.17   Nowy list przewozowy SMGS wprowadzony w 2015 roku 
TERMINATORIB3.22   moduł integrujący MagCSIB z WinSADIB 
TERMINATORMS3.22   moduł integrujący MagCSMS z WinSADMS 
TESTERKOM0.00   Plugin testowy symulujący komunikację z Celiną/ECS 
TIRIB2.06   Karnet przewozowy TIR (wersja do WinSADIB) 
TIRMS2.06   Karnet przewozowy TIR (wersja do WinSADMS) 
TIROR2.02   Karnet przewozowy TIR (wersja do WinSADOR) 
TRANZYTDE2.03   plugin obsługujący m.in. otwieranie tranzytu w Niemczech 
UDTIB2.00   Uproszczony Dokument Towarzyszący (wersja do WinSADIB) 
UDTMS2.00   Uproszczony Dokument Towarzyszący dla bazy MS SQL 
UPDATER1.05   Moduł automatycznej aktualizacji produktów Huzar Software 
XLS_MAGCS2.10   Import przesyłek z plików w formacie XLS do programu MagCS 
ZLECENIAIB3.25   Moduł zleceń i not księgowych, wersja Interbase 
ZLECENIAMS3.24   moduł zleceń w wersji dla MSSQL 
Lista nie obejmuje nowości w produktach wykonywanych na zamówienie (dedykowanych).